ارسال سریع کالا

شرایط ارسال

ما اطمینان خاطر داریم که شما حساسیت خاصی برای نحوه ارسال و شرایط تحویل کالای خود دارید لذا این حساسیت را نیز ما در روش ارسال خود اعمال می کنیم. مجموعه طوفان کالا بوسیله اتوماسیون بسیار پیشرفته ارسال، تجربه یک خرید اینترنتی فوق العاده را به شما تضمین می کند.

نحوه اراسال کالا به دو صورت است :

1- ارسال عادی: در این روش ارسال کالا ظرف مدت 48 ساعت کاری در تهران و 72 ساعت کاری در شهرستان تحویل می گردد. در این روش ارسال هزینه ارسال کالا به عهده طوفن کالا است.

2- ارسال ویژه: در این روش ارسال کالا ظرف مدت 4 ساعت کاری در تهران و 1 روز در شهرستان تحویل مشتری می گردد. در این روش ارسال هزینه به عهده مشتری است.