مقایسه حذف مقایسه
تفال جاروبرقی تفال مدل TW6477
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تفال جاروبرقی تفال مدل TW5483
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تفال جاروبرقی تفال مدل TW6843
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
بِرنر جاروبرقی BVC-2500
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
بِرنر جاروبرقی BVC-3000
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیس هوم جاروبرقی سوئیس هوم Swiss Home مدل CLS-200
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
بایترون جارو برقی بایترون مدل BVC-2000
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیس هوم جاروبرقی سوئیس هومSwiss Home  مدل CLS-808
۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان